Arvomme – Ohjaavat arkipäivän työtämme – Metecno Oy

Arvomme

Suomalaisena perheyrityksenä arvot ovat meille tärkeitä ja ohjaavat keskeisesti päivittäistä työskentelyämme.

Niiden varaan haluamme rakentaa liiketoimintaammekin. Nämä arvot heijastuvat myös jokaisessa rakentamassamme Mete-erikoiskoneessa.


Asiakaslähtöisyys

Kaiken keskiössä on asiakas.

Yrityksemme arjessa asiakkaidemme yksilölliset tarpeet luovat perustan toiminnallemme ja jokaiselle tuoteratkaisullemme.

Emme halua tarjota yleisiä ratkaisuja vaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia koneita, jotka ratkaisevat asiakkaidemme erityiset pulmat ja jotka tuottavat asiakkaillemme lisäarvoa.


Vuoropuhelu

Pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa, jotta aikaansaamme molemminpuolisen luottamuksen ja edellytykset pitkän yhteistyösuhteen muodostumiselle.

Uskomme yhdessä tekemiseen ja avoimeen viestintään saavuttaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen niin arjen työtehtävissä kuin mittavien projektien loppuun saattamisessa.

Haluamme myös kehittää yrityksemme sisäistä vuoropuhelua, koska sen laadulla on oikeasti merkitystä liiketoiminnan kehittämisessä ja asiakassuhteiden ylläpidossa.


Tavoitteellisuus

Haemme tavoitteellisesti niin kustannusten kuin laadun osalta optimaalisinta ratkaisua asiakkaidemme tarpeisiin ja pidämme yhteistyöprosessin alussa antamistamme lupauksista kiinni.

Tilauksen valmistuminen on sellaisenaan toissijainen tavoite – ensisijaisesti tavoittelemme asiakkaan kannalta parasta mahdollista lopputulosta.

Tavoittelemme myös itsellemme laajempaa osaamista viikosta toiseen, jotta pystymme lunastamaan lupauksemme innovatiivisista ja asiakkaidemme vaatimukset täyttävistä ratkaisuista jatkossakin.


Laadukkuus

Haluamme valmistaa ja tarjota asiakkaillemme vain laadukkaita koneita, jotka kestävät vähintään koko niiden suunnitellun elinkaaren ajan.

Siksi hyväksymme koneen osiksi vain tunnettuja, laadukkaita komponentteja ja paneudumme suunnittelussa ratkaisujen pieniinkin yksityiskohtiin.

Oman osaamisemme laadukkuuden varmistamme sitoutumalla alan laatukriteereihin, rekrytoimalla koulutettua työvoimaa ja osallistumalla osaamistamme täydentäviin koulutuksiin.


Toimittamamme koneet ja laitteet täyttävät aina sen hetkisen lainsäädännön, viranomaismääräykset ja direktiivien vaatimukset. Sitoudumme noudattamaan näitä arvoja sekä kehitämme edelleen toimintaamme ja laadunhallintaamme ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti. Laatupolitiikkamme ehdottomassa ytimessä on pyrkimys jatkuvaan parantamiseen.


”Jos tunnistat arvoissamme omaa ajatteluasi ja haluat olla mukana luomassa uutta, ota toki yhteyttä ja kysy avointa työpaikkaa! Rekrytoimme mielellämme osaavia ihmisiä, jotka suhtautuvat intohimolla koneenrakennukseen ja tekevät töitä tosissaan, mutteivät vakavina.”

Tuntematon konesuunnittelija

Metecno Oy


Metecno Oy – Teollisuuden erikoiskonevalmistaja jo vuodesta 2008