Mete-blogit – Koneenrakennuksen ytimessä – Metecno Oy

Mete-blogit

FAT-testi validoi koneratkaisun ja antaa mielenrauhan – tiedosta asiakkaana nämä

14.05.2024


FAT-testi (eng. Factory Acceptance Test) on keskeinen testivaihe teollisuusautomaatioratkaisun ja erikoiskoneen tilausprosessissa ennen sen luovutusta asiakkaalle. Tutustu testin keskeisiin osa-alueisiin blogissamme!


Metecno Oy FinNuclear ry:n jäsenenä

26.02.2024


Metecno liittyi FinNuclearin jäseneksi Posivalta saadun, yrityshistoriansa suurimman, konetilauksen myötä vuonna 2021. Metecnossa ydinvoima nähdään koko yhteiskunnalle merkittävänä energialähteenä, ja ydinvoimakysymysten esilletuonti on Metecnolle olennainen seikka FinNuclear ry:n jäsenyydessä.


CNC-koneen asennusmittaus – Näin teet sen oikein

16.09.2023


Työstökoneen asennusmittaus on koneenrakennusprosessin kriittinen vaihe, jossa on aidosti ymmärrettävä mittauksen tavoitteet ja miten ne saavutetaan. Lue blogistamme, miten se tehdään oikein!


Datalehti on keskeinen työkalu valmistajan ja asiakkaan välisessä viestinnässä

16.05.2023


Erikoiskoneen kaikki olennaiset tiedot kerätään datalehteen, joka tarjoaa helpon ja aikatehokkaan tavan asiakkaalle perehtyä koneeseen alustavasti. Datalehtiä on monenlaisia, mutta Metecnossa tähdätään tietynlaiseen muotoon.


Perusteellinen as-built -dokumentaatio on tae valmistajan ammattitaidosta

29.03.2023


As-built -piirustukset ovat koneenrakennuksessa yksi tuotehallinnan kulmakivi. Niihin kirjataan kaikki alkuperäisiin piirustuksiin tehdyt muutokset koneen valmistusvaiheessa, mikä koneen elinkaariajattelussa merkitsee useita etuja niin valmistajalle kuin asiakkaalle.


Virtuaalitodellisuus tarjoaa lisäedun teollisuuden ostajalle

16.02.2022


Virtuaalitodellisuus on mekaniikkasuunnittelun moderni työkalu. VR (virtual reality) tuo koneen 3D-mallin suunnittelukatselmukseen uusia ulottuvuuksia niin valmistajalle kuin asiakkaalle. Metecnon tiloissa asiakas näkee koneesta virtuaalimallin ennen kokoonpanon aloitusta.


Huippudynaamisen CNC-koneen anatomia – ”Nopeat liikkeet ovat näyttäviä”

02.12.2021


Huippudynaaminen CNC-kone on liikkeiltään tavallista CNC-jyrsinkonetta huomattavasti nopeampi ja erityisesti suurempiin kiihtyvyyksiin kykenevä CNC-kone. Nopeus mahdollistaa selvästi korkeamman tehokkuuden koneistuksessa ja esimerkiksi lasertyöstössä.


Digitaalinen kaksonen Metecnon menetelmäksi – älykäs mallinnus asiakkaan eduksi

01.07.2021


Digitaalinen kaksonen (digital twin) on ohjelmiston tuottama virtuaalinen simulointimalli, kopio aiotusta koneratkaisusta. Se on fyysiselle lopputulokselle älykäs digitaalinen vastine, jonka toteuttaminen säästää yritykseltä aikaa, vaivaa ja rahaa.


Esisuunnittelu – teollisuuden kone- ja automaatioratkaisun kivijalka

30.10.2019


Esisuunnittelu on keskeinen osa koneenrakennuksen ja automaatioratkaisun suunnitteluprosessia. Esisuunnittelu tuottaa luotettavan, laadukkaan tarjouksen asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi ja yrityksen tuottavuuden parantamiseksi.


Metecno Oy – Teollisuuden erikoiskonevalmistaja jo vuodesta 2008