As-built -dokumentaatio | Metecno Oy

As-built -dokumentaatio on tärkeä osaprosessi konevalmistuksessa.

Perusteellinen as-built -dokumentaatio on tae valmistajan ammattitaidosta

Blogi 29.03.2023

As-built -dokumentaatio eli as-built -piirustusten tuottaminen pitäisi kuulua jokaisen osaavan valmistajan työkalupakkiin. Tämän artikkelin luettuasi tiedät täsmälleen: a) mitä ne tarkoittavat ja b) miksi as-built -dokumentoinnin suvereeni hallinta on sekä konevalmistajan että asiakkaan edun mukaista?

Yleisesti ottaen kaiken rakennettavaan erikoiskoneeseen tai muuhun teollisuuden tuotantoratkaisuun liittyvän työn dokumentointi on ensiarvoisen tärkeää. Dokumentit kertovat tarkasti ja nopeasti vielä pitkään koneen valmistumisen jälkeen, miten ratkaisu on suunniteltu ja toteutettu yksityiskohtia myöten.

Liioittelematta, as-built -piirustuksilla varmistetaan koneen hyvä elinkaarihallinta kaarensa loppuun asti. Piirustusten muutostyö tunnetaan myös kansankielisesti nimellä ”punakynäpiirustukset”, mutta kuten kuvastakin näkyy, tärkeintä ei ole musteen väri vaan muutosten tallentaminen ja eteenpäin vieminen.

As-built -dokumentaatio käytännössä

As-built eli ”kuten rakennettu” -dokumentteihin tallennetaan muutokset, joita koneratkaisuun tehdään suunnitteluvaiheen päätyttyä rakennusvaiheessa.

Etenkin koneen ensimmäisen version kohdalla löydetään valmistusvaiheessa niin virheitä kuin tuotekehitystä vaativia kohtia lähes poikkeuksetta. Sarjatuotannossa virheitä ei tietenkään saisi enää valmistusvaiheessa löytyä.

Käytännössä koneen valmistusvaiheessa asentaja havaitsee muutostarpeet, joiden toteuttamiseksi asentaja ja suunnittelija pitävät yhteiskatselmoinnin. Katselmoinnin pohjalta muutokset joko päätetään toteuttaa tai jätetään sikseen. Tehdyt muutokset kirjoitetaan käsin alkuperäiseen suunnittelupiirustukseen ja toteutetaan välittömästi teknisesti onnistuneimman lopputuloksen takaamiseksi.

Käsinkirjoitetut tulosteet tallennetaan aina joko skannattuina tai muulla digitaalisella tavalla projektikansioon, jonka jälkeen tehdään uudet piirustukset. Työstökoneen mahdollisten korjaus-, modernisointi- tai muiden päivitystarpeiden hetkellä, jopa vuosienkin päästä, oikein tehty as-built -dokumentaatio nopeuttaa prosesseja huomattavasti.

As-built -vaiheen tärkeys

Tarkka rakennusaikainen dokumentointi ei mene hukkaan, päinvastoin se vähentää radikaalisti myöhemmin tehtävää työtä.

Koneen rakennusvaiheessa kaikki muutokset ovat kirkkaana mielessä, mutta kärjistetysti sanoen; esimerkiksi osien tarkkojen mittojen ulkoa muistaminen on viimeistään viikon kuluttua mahdotonta. Jos tehtyjä muutoksia ei tuoreeltaan kirjata, käytettävissä ovat vain alkuperäiset piirustukset ja hajanaiset muistikuvat jos ja kun koneeseen tulee myöhemmin muutostarpeita.

Virheellisten mittojen pohjalta tehtävät varaosahankinnat tuottavat vain ajanhukkaa ja turhia lisäkustannuksia, puhumattakaan työmäärästä, joka vaaditaan koneen purkamiseksi tarvittavan osan mittaamiseksi. Kunnolliset as-built -piirustukset varmistavat myös sen, että kuka tahansa ammattitaitoinen koneenrakentaja voi ottaa tulevat muutostyöt omakseen ja viedä ne maaliin asti.

Edut asiakkaalle

Hyvät as-built -dokumentit tarjoavat asiakkaalle etuja niin taloudellisessa, laadullisessa kuin imagollisessa mielessä.

Ajantasainen dokumentaatio:

  • Nopeuttaa varaosien hankintaa
  • Varmistaa varaosien yhteensopivuuden
  • Takaa korjauksen luotettavuuden
  • Mahdollistaa pienimmät korjauskustannukset.

Valmistavan teollisuuden yritykselle syntyy imagollista etua, kun se voi viestiä loppuasiakkaalleen tuotantokoneidensa tarkasta dokumentoinnista. Siten myös loppuasiakas voi suhtautua levollisemmin tuotannon jatkuvuuteen vailla pelkoa tuotantoseisokeista.

As-built dokumentaatio Metecnon tuotantoprosessissa

Metecnossa dokumentointi nähdään isossa kuvassa niin kriittisenä tuotekehitystyönä, mutta etenkin tärkeänä asiakassuhteen vaalimisen keinona.

Kiteytetysti, tarkalla ja mahdollisimman luotettavalla dokumentaatiolla voimme palveluntarjoajana vastata mahdollisimman pienellä vasteajalla asiakkaan konetta koskevaan palvelutarpeeseen.