FAT-testi | Validoi tuotantokoneratkaisun | Metecno Oy

FAT-testi | Räätälöity testirunko erikoiskoneelle.

FAT-testi validoi koneratkaisun ja antaa mielenrauhan – tiedosta asiakkaana nämä

14.05.2024

FAT-testi (eng. Factory Acceptance Test) on keskeinen testivaihe teollisuusautomaatioratkaisun ja erikoiskoneen tilausprosessissa ennen sen luovutusta asiakkaalle. Ei ole liioiteltua väittää, että luotettavan, ammattitaitoisen konevalmistajan voi tunnistaa nimenomaan huolella suoritetun FAT-testauksen kautta.

Lähtökohtaisesti FAT, tehtaan hyväksyntätesti, suoritetaan valmistajan toimesta sen omissa tiloissa ennen koneratkaisun toimitusta asiakkaan tiloihin.

Optimaalisinta on kuitenkin toteuttaa testi niin, että myös tilaajan edustaja on paikalla seuraamassa testaustapahtumaa ratkaisun valmistaneen työryhmän kanssa. Yhdessä tehdyt havainnot luovat vankimman pohjan sopia testin hyväksymisestä tai laatia suunnitelma jatkotoimenpiteistä havaittujen puutteiden pohjalta.

FAT-testaamisen ABC

Ensisijaisesti FAT-testi varmistaa valmistuvan koneen toteuttavan tilaussopimukseen kirjatut määritykset ja muut sopimukselliset vaatimukset.

Käytännössä testi toimii myös konkreettisena laadunvalvontaraporttina ennen koneen käyttöönottoa tuotannossa. Tässä blogikirjoituksessa avaamme yksityiskohtaisemmin:

 • Miksi FAT on ratkaisevan tärkeä niin asiakkaan kuin myös koneenrakentajan näkökulmasta?
 • Mitkä osa-alueet testi kattaa?
 • Miksi Metecnossa FAT on merkityksellinen?

FAT-testi tarjoaa tärkeää tietoa

FATin merkitys on monitahoisempi kuin ainoastaan varmistaa kaiken toimivan suunnitellusti.

Yleisesti ottaen onnistunut FAT-testaus karsii tarpeettomia materiaalikustannuksia, työajan menetystä ja ylimääräisen työn tuomaa vaivaa, kun käyttöönottovaiheessa koneratkaisu ei paljasta ikäviä yllätyksiä.

 1. Laadunvarmistus: FAT varmistaa tilaajan saavan odotustensa ja tilauksensa mukaisen koneen. Se vähentää korjausta vaativia yllätyksiä asennuksen aikana.
 2. Lyhyempi käyttöönottoaika: Kun laite on testattu ja hyväksytty FAT-testissä, sen käyttöönottoaika asiakkaan tiloissa lyhenee merkittävästi. Tämä säästää aikaa ja resursseja.
 3. Riskien minimointi: Aikainen poikkeavuuksien tunnistaminen vähentää kalliita muutoksia tai viivästyksiä käyttöönoton aikana.
 4. Ei tuotantokatkosta: Ratkaisemalla ongelmat ennen toimitusta FAT ehkäisee tuotannonaikaisen seisokin koneen viallisuuden vuoksi.
 5. Mielenrauha: Asiakas ja valmistajakin saavat luottamuksen siihen, että koneratkaisun tilausprosessi on onnistunut ja se täyttää molempien osapuolten ratkaisulle asettamat vaatimukset.

Melkein nyrkkisääntönä voidaan pitää ajatusta, että ennen käyttöönottoa tunnistetut puutteet ja virheet on huomattavasti halvempaa korjata etukäteen kuin vasta käyttöönoton jälkeen.

”Kuten ei koneen suunnittelusta, valmistuksesta kuin turvallisuudestakaan pidä tinkiä, myöskään sen koeponnistamisesta ei kannata säästää.”

Tuntematon konesuunnittelija

Metecno Oy

FATilla todennettavat osa-alueet

Suunnitelmallisuus on FAT-testauksen lähtökohta: testattavat osa-alueet ja niiden testimenetelmät pitää olla huolella mietitty ennen varsinaisen testauksen aloittamista.

Kun esimerkiksi seuraavat kysymykset tulevat testin aikana vastatuiksi, hyväksyntätestiä voidaan jo pitää varsin luotettavana:

 1. Mekaaninen eheys: Onko kaikki komponentit asennettu oikein, kuuluuko koneesta outoja ääniä tai toimiiko kone mekaanisesti sujuvasti?
 2. Sähköjärjestelmät: Toimivatko kaapelointi, anturit ja ohjausjärjestelmä suunnitellusti vai näkyykö jo tässä vaiheessa tulevan käytön kannalta kyseenalaisia ratkaisuja?
 3. Turvallisuusominaisuudet: Toimivatko hätäpysäytyspainikkeet, lukot ja suojausmekanismit kuten niiden pitääkin? Onko laite varmasti turvallisuusstandardien mukainen?
 4. Ohjelmisto ja automaatio: Toimiiko ohjelmisto oikein? Onko viestintäprotokollat luotu?
 5. Suorituskykymittarit: Täyttääkö kone tuotannon laatu-, tarkkuus- ja vaatimukset tuotteen läpimenoajasta?

Tärkeää on kuitenkin huomata, että onnistunut FAT-testi ei täysin poissulje käytön myötä syntyviä vikatilanteita. FAT kertoo koneen olevan juuri sillä hetkellä toimintavalmis tuotantotyöhön.

Sitä vastoin valmistajan myöntämä takuu on suuremmassa roolissa käytön tuomia vikoja ratkaistaessa jahka konetta on päästy ajamaan kirjaimellisesti kovaa jatkuvassa tuotannossa.

Metecnossa FAT-testi on merkityksellinen

Huolimatta pitkälle leanatuista suunnittelu- ja valmistusprosesseistamme emme suhtaudu kevyesti tehtaan hyväksyntätestiin. Päinvastoin, meillä pieteetillä tehty FAT-testi on integroitu osa erikoiskoneidemme ISO-sertifioitua kokonaistoimitusta.

Pidämme tiiviisti yhteyttä asiakkaaseen projektin aikana, jotta molemminpuolinen ymmärrys ratkaisun toteutumisesta suhteessa lähtötietoihin säilyy. On varsin tavallista, että suunnitteluprosessin aikana nousee esiin kysymyksiä, jotka vaativat muutoksia piirustuksiin. Viemme kuviin toivotut muutokset ja asiakkaan hyväksyttyä suunnittelun aloitamme kokoonpanoprosessin.

Pyrkimys rakentaa täysin nollasta erikoiskone vaativaan tuotantokäyttöön herättää ajatuksia niin valmistajassa kuin asiakkaassa. Vaikka tekijöiden osaaminen ja käytettävät valmistusteknologiat ja -menetelmät ovat korkeaa luokkaa, kaikkien muuttujien yhdistämisen tulosta ei voida täysin ennustaa. Tässä kohdin hyvin valmisteltu ja toteutettu FAT-testi osoittaa voimansa.

Ylhäällä kuvituskuvassa näkyy vain ja ainoastaan yhden erikoiskoneen FAT-testiä varten rakennettu testirunko. Runko, jonka mitat (L x S x K) ovat 4,5 m x 8,5 m x 4,5 m, on varsin suuritöinen suunnitella ja rakentaa vain yhtä testiä varten. Etenkin kun suoraan testin jälkeen puramme rungon osiin; toki pyrimme uusiokäyttämään komponentit mahdollisimman tehokkaasti.

Asennoitumisemme FAT-testausta kohtaan on vahva ja panostustamme tähän nimenomaiseen testiin voi pitää mittavana, koska kannamme testirungon toteuttamisesta myös kustannusvastuun. Kuitenkin, Metecnolle on yrityksenä prioriteetti varmistaa suunnitellun erikoiskoneen toimivan virheettömästi ennen sen toimitusta asiakkaalle.

Viestimme koneinvestointia harkitseville yrityksille onkin: tiedustelkaa jo tilausvaiheessa, miten palveluntarjoaja aikoo toteuttaa FAT-testin? Jo sen perusteella voitte osaltaan arvioida yrityksen tapaa ja kykyä toteuttaa koko tilaus.


Lisätietoja

Jos blogistamme heräsi lisäkysymyksiä tai kaipaat konsultaatiota onnistuneen FAT-testin suorittamiseen, ole meihin yhteydessä ja asiantuntijamme vastaa mielellään yrityksesi kysymyksiin: info@metecno.fi