Virtuaalitodellisuus koneenrakennuksessa – Metecno Oy

Virtuaalitodellisuus välittyy koneenrakennuksessa VR-lasien avulla.

Virtuaalitodellisuus tarjoaa lisäedun teollisuuden ostajalle

Blogi 16.02.2022

Virtuaalitodellisuus (eng. virtual reality eli VR) on suunnittelun työkaluna tätä päivää. Perinteiseen koneenrakennukseen virtuaalitodellisuus tuo tekniikkana kirjaimellisesti uusia ulottuvuuksia.

Se ei vain tuo konetta lähemmäs ihmistä, vaan myös vie ihmisen koneen omaan ympäristöön. Virtuaalitodellisuus tarjoaa kehittyneemmän tavan nähdä ja kokea erikoiskone kuin vain tietokoneen näytöllä perinteisenä 3D-mallina.

Miten virtuaalitodellisuus syntyy?

Käytännössä henkilö vain astuu laitteistolla varustettuun huoneeseen ja laittaa VR-lasit päähänsä.

Tällöin hänen näkökenttäänsä ilmestyy tietokonesimuloitu ympäristö tilatusta koneratkaisusta ja hän saa aistimuksen olevansa itsekin siinä maailmassa. Tässä ympäristössä henkilö voi mennä aivan koneen lähelle, kävellä koko koneen ympäri ja jopa kurkistaa sen uumeniin.

Virtuaalimalli näyttäytyy todellisena

Olennaista on virtuaalisen ympäristön todellisuus. VR-lasien avulla kone näyttäytyy asiakkaalle oikeana ja yksityiskohtaisena.

Asiakas voi nähdä vaikka luukun taakse sijoitetut huoltokohteet, tarkastella konetta monesta perspektiivistä ja testata koneen työergonomiaa.

Koneen näkeminen luonnollisessa koossaan tarjoaa uusia, kriittisiä näkökulmia. Esimerkiksi asiakkaan antamat lähtötiedot koneesta voivat nousta uuteen tarkasteluun; onko virtuaalinen malli todella sellainen, mitä asiakasyritys alun perin tarvitsi vai onko vielä tarvetta muutoksille?

Monet hyödyt suunnittelu- ja valmistusprosessille

Virtuaalitodellisuudessa voi reaaliaikaisesti testata koko suunnitelman toimivuutta. Parhaimmillaan asiakas ja suunnittelijakin havaitsevat VR-lasit päässä 3D-ympäristössä koneesta asioita, joita voisi vielä suunnittelupöydällä iteroida lisää.

Näitä ovat esimerkiksi koneen turvallisuuteen, huoltoon tai työergonomiaan liittyvät seikat. Havaitut seikat eivät useimmiten ole puutteita, vaan toiveita lisäominaisuuksista tai muita oivalluksia, joita ei tultu ajatelleeksi ennen 3D-ympäristöä.

Luonnollisesti kaikki muutostarpeet, jotka saadaan VR-mallin ansiosta paikallistettua ajoissa, säästävät valmistuskustannuksissa. Säästö voi olla huomattava, mikäli muutostarve huomataan muuten vasta kokoonpanovaiheessa, kun osa korvattaviksi aiotuista komponenteista on jo tilattu ja kenties kasattukin.

Yhteinen VR-palaveri tuo myös tehokkuutta valmistajan ja ostajan väliseen viestintään. Kun kuvien lähettäminen sähköpostitse ja videoneuvottelut korvautuvat yhteisen materiaalin läpikäynnillä samassa tilassa, varmuus yhteisymmärryksestä teknisten vaatimusten osalta on entistä vahvempi.

Kevytversio digitaalisesta kaksosesta

VR-lasien tarjoamaa ympäristöä voi pitää kevytversiona digitaalisesta kaksosesta, mikä ei kuitenkaan vähennä virtuaalitodellisuuden arvoa.

Kuten kaksosella, virtuaalitodellisuudellakin on potentiaalia säästää niin tilaajan kuin valmistajan aikaa, vaivaa ja rahaa.
VR-mallin saa toteutettua lyhyellä varoajalla, plug-and-play -tyyliin hyvin nopeasti ja vaivattomasti eikä se tuota tilaajalle kustannuksiakaan.

Metecnon projekteissa VR on aina tarjolla

Ostajan on hyvä tiedostaa jo projektin alussa, että VR-malli on integroitu osa Metecnon suunnitteluprosessia.

Metecnon jokaisessa projektissa annetaan asiakkaalle mahdollisuus VR-mallin käyttöön, jopa useampaan kertaan. Suosittelemmekin lämpimästi VR-malliin tutustumista, sillä sen huolellinen läpikäynti varmistaa valmistusvaiheen yllätyksettömyyden.

Kenties ainoa kuluerä, eli tilaajan VR-mallin tutustumiseen käyttämä aika, tulee takaisin varmuutena investoinnin onnistumisesta ja ajoissa tehtyjen muutosten tuottamista konkreettisista hyödyistä.