Metecno FinNuclear ry:n jäsenenä – Metecno Oy

Metecno Oy FinNuclear ry:n jäsenenä

26.02.2024

FinNuclear ry:n tarkoituksena on edistää Suomessa ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden yleisiä toimintaedellytyksiä, yhteistoimintaa, kansainvälistä osaamista ja tunnettavuutta toimialaan kytkeytyvissä valmistus-, rakentamis- ja palvelutehtävissä. Nyt FinNuclear on julkaissut sivuillaan jäsentarinamme. Voit lukea artikkelin myös suoraan alta:


Metecno Oy näkee FinNuclearin loistavana suomalaisen erikoiskoneosaamisen viestinviejänä Suomessa ja ulkomailla

Metecno on teollisuuden erikoiskonevalmistaja jo vuodesta 2008 alkaen, joka toteuttaa yrityksille toimialaan katsomatta räätälöidyt tuotantokone- ja teollisuusautomaatioratkaisut. Posiva Oy:n kapselointilaitokseen tehtävän robotisoidun koneistusaseman ja VTT:lle tehdyn säteilyn kestävän CNC-jyrsinkoneen kokemusten myötä Metecno on halukas ja kyvykäs profiloitumaan jatkossa suomalaisena asiantuntijana erilaisissa ydinenergiatoimialaan liittyvissä erikoiskoneprojekteissa niin Suomessa kuin ulkomailla.

FinNuclearille, Metecnolle ja ydinvoimalle näkyvyyttä

Metecno liittyi FinNuclearin jäseneksi Posivalta saadun, yrityshistoriansa suurimman, konetilauksen myötä vuonna 2021. Kannustimena liittymiseen oli tavoite tulla tunnetuksi Suomen ydinvoimakentällä konetoimitusten suomalaisena vaihtoehtona. Lisäksi eteen avautunut mahdollisuus osallistua maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen hankkeeseen antoi pontta verkostoitua alalle syvemmin.

Koska Metecnossa ydinvoima nähdään koko yhteiskunnalle merkittävänä energialähteenä, ydinvoimakysymysten esilletuonti on Metecnolle olennainen seikka FinNuclear ry:n jäsenyydessä. FinNuclearin ja suomalaisen ydinvoiman tunnetuksi tekeminen oman toiminnan ohessa ei ole Metecnolle rasite, vaan mieluinen tehtävä. “Viimeaikaisia maailmantapahtumia peilaten on selvää, että suomalaisen energiatuotannon pitää kyetä vastaamaan omavaraisesti yhteiskunnan energiatarpeisiin. Ydinvoiman kansantaloudellisen merkittävyyden viestiminen on siten tärkeää”, korostaa yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Matti Metsähonkala.

Verkostoituminen Suomessa ja Suomen ulkopuolella

Metecnossa uskotaan vahvasti FinNuclearin jäsenyyden tuomaan potentiaaliin, vaikka se ei ole vielä kolmen jäsenyysvuoden aikana poikinut uusien konetilausten muodossa. “Ydinvoimahankkeet ovat laajoja ja ajallisesti pitkiä projekteja, kuten myös niiden valmisteluprosessitkin. Olemalla alusta asti valmisteluissa mukana olevien tahojen tiedossa voimme takuuvarmasti tulla paremmin huomioiduksi kotimaisena palveluntarjoajana”, analysoi Metsähonkala.

Metecnon tavoitteet eivät kuitenkaan pääty vain Suomen rajojen sisäpuolelle: “FinNuclear, jos joku, voi luoda Suomen ja esimerkiksi Manner-Euroopan toimijoiden välille tarvittavat yhteydet, josta olemme yrityksenä erityisen kiinnostuneita. Meitä ei pelota lähteä toteuttamaan ainutlaatuista projektia uusiin maihin”, vakuuttaa Metsähonkala.

”FinNuclear, jos joku, voi luoda Suomen ja esimerkiksi Manner-Euroopan toimijoiden välille tarvittavat yhteydet, josta olemme yrityksenä erityisen kiinnostuneita. Meitä ei pelota lähteä toteuttamaan ainutlaatuista projektia uusiin maihin.”

CEO Matti Metsähonkala

Metecno Oy

Suomalaista insinööritaitoa vientiin

Osa Metecnon valmistamista erikoiskoneratkaisuista on sellaisia, joista ei löydy maailmaltakaan verrokkia. Metecnossa toivotaankin, että laajemman ulkomaisen näkyvyyden myötä myös yrityksen aiemmin valmistamat ratkaisut löytäisivät paremmin kohderyhmänsä. Suomen palveluviennissä ovat pitkään olleet insinööritaidon luomat teknologiset ratkaisut merkittävässä osassa ja Metecno näkee FinNuclearissa oivan fasilitoijan viedä suomalaisen erikoiskonetaidon viestiä ulkomaille.

Metsähonkalan mukaan verkostoituminen FinNuclearin kautta toimii tukena yrityksen nykyiselle markkinointiviestinnälle: “Olemme toki jo tähän mennessä saaneet jonkin verran kyselyjä ulkomailta erikoiskoneistamme. On kuitenkin ymmärrettävää, että pienen PK-yrityksen resursseilla emme tavoita markkinoinnillamme kaikkia niitä yrityksiä, joilla jo tällä hetkellä olisi käyttöä koneillemme.”

Posivan kapselointilaitokseen valmistuva koneistusasema on Metecnon mukaan korkeatasoinen teknologiatuote, joka voi sellaisenaan toimia myös muiden maiden ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisuissa.

”ONKALOn® ja FinNuclearin yhteispanoksella suomalaisesta ydinenergiaratkaisusta voi tulla universaali standardi ja tämän mahdollistavaan työhön kannustamme kaikkia mukaan.”

CEO Matti Metsähonkala

Metecno Oy


Lisätietoja

Jos blogistamme heräsi lisäkysymyksiä tai olet kiinnostunut ydinenergia-alaan liittyvissä koneprojekteista, ole yhteydessä: matti.metsahonkala@metecno.fi