Green Foam -projekti – Pirkanmaa – Metecno Oy

Green Foam -projektilla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa – VTT:n demopäivä 16.02.2023

30.01.2023

Metecno Oy on mukana tukemassa Green Foam -hankekokonaisuutta, jossa kehitetään materiaali- ja pakkausratkaisuja muun muassa pakkaus- rakennus- ja komponenttivalmistusaloille. Hankkeessa tehdään kehitystyötä pirkanmaalaisten PK-yritysten kesken ja tuetaan niiden uusiutumista kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Elinkaariajattelun tukeminen on juuri nyt yksi yhteiskunnan ja liiketoiminnan megatrendeistä, eikä syyttä. Muovipäästöt kuormittavat niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin tuotantoteollisuuttakin, ja monissa yrityksissä ongelmaan on herätty niin kierrätyksen kuin materiaalin vastuullisuuden näkökulmasta.

Hankkeen pääpaino

Myös taloudellisesta näkökulmasta uusien innovaatioiden tuottaminen vihreän kasvun ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi on järkevää; säästäen samalla materiaalin käyttöä ne luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Green Foam -hankkeessa pääpainotus on käyttää partikkeli- ja ekstruusiovaahdotusta ja pilotoida kevyitä vaahtomaisia termoplastisia polymeerituotteita.

Green Foam on alkanut vuoden 2022 alussa ja se jatkuu kuluvan vuoden elokuuhun asti. ”Erikoiskonevalmistajana Metecno Oy on hyvin kiinnostunut erilaisista uusista tuotantoratkaisuista työstettävään materiaaliin katsomatta ja siksi lähdimme innolla hankkeeseen mukaan”, kommentoi toimitusjohtaja Matti Metsähonkala.

”Otimme mielellämme Metecnon projektiin mukaan, sillä innovatiivisen konevalmistajan mukanaolo luo paremmat edellytykset uusien ratkaisujen toteuttamiselle .”

Senior Scientist Johanna Lahti

VTT

VTT järjestää demopäivän 16.02.2023

VTT järjestää hankkeen puitteissa demotilaisuuden torstaina 16.02.2023 klo 13-15. Tällöin halukkaat pääsevät tutustumaan VTT:n Tampereella sijaitsevaan partikkelivaahdotuksen tutkimusympäristöön.

Koska tapahtumaan voidaan ottaa osallistujia vain rajallinen määrä, osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen maanantaihin 13.2. mennessä osoitteeseen johanna.lahti@vtt.fi. Kirjoita viestin otsikkoon ”GreenFoam demo”.