Ajankohtaista – Blogit | Uutiset | Tapahtumat – Metecno Oy

Ajankohtaista

Digitaalinen kaksonen KUKA Sim Pro.

Digitaalinen kaksonen Metecnon menetelmäksi – älykäs mallinnus asiakkaan eduksi

Blogi 01.07.2021

Digitaalinen kaksonen on ohjelmiston tuottama virtuaalinen simulointimalli, kopio aiotusta koneratkaisusta. Älykäs digitaalinen vastine fyysiselle lopputulokselle. Innovaatio, joka on valmis muuttamaan niin koneenrakennuksen perinteisiä toimintatapoja kuin teollisuuden tapoja kasvaa digitaalisen murroksen keskellä. Vanha menetelmä, jota on alettu hyödyntää laajemmin vasta aivan viime vuosina.

Muutosta voisi verrata aikaan, jolloin insinöörit siirtyivät työskentelemään kynän ja paperin ääreltä tietokoneille. Jatkossa suunnitellun koneratkaisun voi nähdä realistisessa toiminnassa tietokoneen ruudulta ja simulointimallista saadulla datalla konetta voidaan kehittää ennen sen valmistuksen aloittamista.

Digitaalinen kaksonen - MeteMAN-erikoiskone ja KUKA-robotti.
Digitaalisen kaksosen hyödyt

Digitaalisen kaksosen keskeisin tavoite ja samalla todellinen hyöty on säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.

Sen avulla voidaan koneenrakennuksessa välttyä virheratkaisuilta, kun rakennettavaksi aiottu robottisolu tai tuotantokokonaisuus nähdään virtuaalisesti toiminnassa jo ennen komponenttien tilaamistakaan.

Järjestelmäsuunnittelija ja koneen tilaaja voivat yhdessä arvioida simuloinnin pohjalta, onko laitteen valmistaminen aiotuilla spekseillä mielekästä.

Mikäli ei, digitaalisen kaksosen tarjoamilla tiedoilla voidaan puuttua ongelmakohtiin alkaen jo vaikkapa ratkaisun ulkomitoista. Digitaalinen kaksonen tarjoaa edistyneen väylän aikaisten, kustannustehokkaiden korjausliikkeiden tekemiseen ilman fyysisiä testejä.

Sen erityinen hyöty on kyky määrittää koneen elinkaarta. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa koneeseen tehtävien huoltojen ajoittamisen ja jopa komponenttien kulumisen ennustamisen.

Paljon potentiaalia suunnittelun optimointiin

Enää ei ole pakko rakentaa valmiiksi asti nähdäkseen, mitä mahdollisia lastentauteja pitää korjata heti koneen, solun tai tuotantolinjan käyttöönoton jälkeen.

Digitaalinen kaksonen poistaa tavalliset huolet ratkaisun toimivuudesta, läpimenoajoista ja jopa investoinnin takaisinmaksuajasta. Myös aina tärkeät turvallisuusnäkökohdat voidaan varmistaa digitaalisen kaksosen avulla entistä paremmin.

Olennaista digitaalisen kaksosen käytössä on tiedonsiirto; siinä ei tarvitse tyytyä mallinnuksen aistinvaraiseen havainnointiin näytöltä, vaan kaksonen tarjoaa reaaliaikaista, validia dataa koneen tai robotin toiminnasta rasituksen aikana. Tämä taas mahdollistaa pientenkin yksityiskohtien optimoinnin sillä tiedolla, että optimointiin käytetty suunnitteluaika ei mene hukkaan.

Tiedonsiirto ylempään ohjausjärjestelmään tapahtuu OPC UA-rajapinnan läpi, jolloin PLC-logiikan, HMI:n, toimilaitteiden ja robottien yhteistoiminta voidaan realistisesti konfiguroida, kehittää ja testata. FAT-testeihin sisällytetään myös virtuaalinen käyttöönotto. Virtuaalisella käyttöönotolla lyhennetään tuntuvasti varsinaiseen fyysiseen käyttöönottoon kuluvaa aikaa asiakkaan tiloissa, kun ratkaisun toiminta on jo verifioitu digitaalisesti. Simulointi tuottaa myös dataa prosessista, jota pystytään näppärästi visualisoimaan sisäänrakennetuilla työkaluilla.

Digitaalinen kaksonen tarjoaa reaaliaikaista tietoa.Digitaalinen kaksonen Metecno Oy:ssä

Olemme päättäneet Metecno Oy:ssä ryhtyä hyödyntämään digitaalisen kaksosen potentiaalia. Ensimmäinen käyttöönottamamme digitaalisen kaksosen tuottava työkalu tulee olemaan KUKA Sim Pro.

Visual Componentsin kehittämän simulointiohjelman avulla voidaan tarkasti mallintaa ja kerätä tietoa KUKA-robottien toiminnasta tuotantoympäristössä. Digitaalinen kaksonen voidaan toki tuottaa lukuisilla muillakin ohjelmistoilla ja saatamme jo lähitulevaisuudessa ottaa niitä käyttöömme.

Kohti parempaa tarjousta

KUKA Sim Pro liittyy kiinteästi Metecno Oy:n palvelutarjonnassa niin robotiikan sovelluksiin kuin MetePRE-esisuunnitteluun.

MetePRE-esisuunnittelun tuloksena voimme vastaisuudessa tapauskohtaisesti tarjota valmiin virtuaaliesityksen KUKAn robotista osana tuotantosolua. Käyttökokemusten myötä voimme laajentaa palvelutarjontaa digitaalisen kaksosen sovelluksissa, sillä niitä on tarjolla paljon niin laitteiden, prosessien kuin järjestelmien osalta.

Lisätiedot:

Kasperi Juntunen, järjestelmäsuunnittelija
puh 020 741 6266
kasperi.juntunen@metecno.fi


Lue myös nämä


Metecno Oy jatkoi kasvuaan vuonna 2020

Uutinen 09.04.2021

Lue lisää


Metecno Oy toimintavuosi 2020.
Vuoden 2020 tilinpäätös on saatu yksiin kansiin. Metecno Oy saavutti viime vuonna ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa yli miljoonan euron liikevaihdon ja tilikauden tulos painui reilusti plussan puolelle. Sen lisäksi, että yritys jatkoi numeroiden valossa kasvuaan, myös brändimielikuva teollisuuden erikoiskonevalmistajasta vahvistui uusien kumppanuussopimusten ja tilausten myötä.

Toimintavuoden 2020 talouden tunnusluvut Metecno Oy:ssä olivat kauttaaltaan melko hyvät. Liikevaihdon muutos oli n. 54%, liikevoitto yli 7% ja tilikauden tulokseksi muodostui 49 000 euroa.

”Kun lähdin rakentamaan uusia toimitiloja, tavoitteena oli nostaa yritys kokonaisuudessaan uudelle tasolle. Ennätyksellisen miljoonan euron liikevaihdon saavuttamisen myötä tuntuu, että tavoite on ainakin osittain toteutunut”, iloitsee toimitusjohtaja Matti Metsähonkala. ”Nämä luvut hyväksytään, mutta niihin ei tyydytä. Nälkää jäi, joten lähdemme tavoittelemaan vuonna 2021 jälleen yrityksen historian parasta vuotta.”

Vuoden kohokohtia oli eittämättä sopimus Posivan kanssa eli robotisoidun koneistusaseman kokonaistoimitus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitokseen, ja tilaus ennennäkemättömän MeteCNC®-erikoiskoneen kokonaistoimituksesta. Molemmat projektit etenivät suunnitellusti vuonna 2020 ja tulevat valmistuessaan toimimaan Metecno Oy:n erikoiskonevalmistuksen lippulaivoina.

Henkilöstöpuolella tilanne pysyi vakaana ja tuttu henkilöstö pysyi kasassa kartuttaen osaamistaan uusilla ohjelmistoilla ja menetelmillä. Yrityksen henkilöstömäärä kasvoi yhdellä insinöörillä, lisäksi Metecno kykeni tarjoamaan neljälle opiskelijalle harjoittelupaikan. Perheyrityksen identiteetti vahvistui myös, kun yrityksen toinen omistaja, Marika Metsähonkala, siirtyi vuoden vaihteessa taustalta vahvistamaan Metecnon päivittäistä operatiivista puolta.

Kasvun ja kehityksen merkkinä yrityksessä käynnistettiin vuoden 2020 puolella projekti ISO 9001 -sertifioinnin hankkimiseksi, mikä odotetaan saatettavan onnistuneesti päätökseen vuoden 2021 aikana. Erityisen merkittävä yksittäinen toimi toimintavuotena oli ketjupussipakkauskoneen tuoteoikeuksien osto Jujoma Oy:ltä. Kone on saanut paljon kiinnostusta osakseen ja tänä keväänä tuotekehitystyön tuloksena rakentuvaan seuraavan sukupolven malliin kohdistuu selkeitä myyntiodotuksia.


CNC-ohjausten tarjontamme kasvaa HEIDENHAINin TNC-ohjauksilla

Uutinen 12.03.2021

Lue lisää


Heidenhainin CNC-ohjaukset MeteCNC-koneisiin.
CNC-ohjaus on yksi merkittävimmistä osa-alueista täysiverisen työstökoneen toiminnassa. Laajennamme CNC-ohjausten tarjontaamme HEIDENHAINin TNC-ohjauksilla, jotka tarjoavat omat erityishyötynsä koneenrakennukseen ja koneella operointiin. Jatkossa asiakkaamme voivat valita tarvitsemansa ohjauksen ja jopa ohjelmointikielen HEIDENHAINin laadukkaasta valikoimasta, on yrityksen tarve sitten työstökeskus, avarruskone, jyrsin tai vaikka porakone.

HEIDENHAINin ohjauksista TNC 640 soveltuu erityisesti jyrsinkoneisiin, sorvaaviin jyrsinkoneisiin, suurnopeustyöstöön tai jopa koneisiin, joissa voi olla 24 akselia ja kaksi karaa. TNC 128 -ohjaus taas tarjoaa kompaktin, monipuolisen janaohjauksen kolmella ohjatulla akselilla ja ohjatulla karalla. Tämä ohjaus ei vaadi ohjelman kirjoittamista, vaan akseleita voi ajaa myös manuaalisesti.

HEIDENHAINilla voidaan luonnollisesti suorittaa G-koodia, mutta sen oma Klartext-ohjelmointikieli tarjoaa helpon keinon tehdä ohjelmaa myös koneen äärellä. Tämä on erityisen suuri etu, kun sarjakoot ovat pieniä tai jopa yksittäissarjoja.

HEIDENHAIN on perinteikäs saksalainen mittalaitteiden kehittäjä ja ollut edustettuna Suomessa jo yli 40 vuoden ajan. 1970-luvun puolivälistä lähtien HEIDENHAIN on ollut yhä merkittävämpi työstökoneiden ohjausten ja servokäyttöjen valmistaja.

Lue lisää HEIDENHAINin CNC-ohjauksista täältä.

Lisätiedot:

Matti Metsähonkala, toimitusjohtaja
020 741 6210
matti.metsahonkala@metecno.fi


Metecno Oy toimittaa robotisoidun koneistusaseman Posiva Oy:n kapselointilaitokseen

Uutinen 12.10.2020

Lue lisääTeollisuuden erikoiskonevalmistaja Metecno Oy ja ydinjätehuollon asiantuntija Posiva Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen robotisoidun koneistusaseman kokonaistoimituksesta. Sopimuksen mukaisesti Metecno Oy suunnittelee, valmistaa ja asentaa koneistusaseman Posivan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitokseen. Sopimuksen arvo on rahallisesti merkittävä ja sen arvioitu työllistämisvaikutus on useita henkilötyövuosia.

Koneistusasema koostuu robotin palvelemasta räätälöidystä CNC-ohjatusta työstökeskuksesta, jonka tehtävänä on varmistaa ONKALOon® loppusijoitettavien polttoainekapseleiden mitat ja pinnanlaatu. MeteCNC®-erikoiskone jyrsii pois kapselista hitsauksessa jääneet epätasaisuudet, jonka jälkeen asema suorittaa kapselin mittojen ja pinnanlaadun tarkastuksen. Robotti hoitaa prosessissa muita aputehtäviä, kuten NDT-mittalaitteiden käsittelyn ja jyrsittyjen lastujen imuroinnin. Käytännössä koneistusasema suorittaa kapseleiden loppusijoitusprosessissa tärkeän vaiheen, sillä vain täysin virheettömällä pinnalla varustetut kapselit voidaan laskea ONKALOon®.

Aiemmin Metecno Oy on ainoana Suomessa toimittanut CNC-ohjatun työstökoneen radioaktiivisen materiaalin käsittelyyn VTT:n kuumakammioon. Kuten siinäkin projektissa, myös tässä on haasteena valmistaa ennalta määrätyssä aikataulussa uniikki, säteilyn kestävä ratkaisu.

”Haaste olla osaltaan turvaamassa käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus on suuri, mutta koko henkilöstömme suhtautuu projektiin innolla. Posiva on alansa edelläkävijä loppusijoitusratkaisussa ja neuvottelut sopimuksesta sujuivat alusta alkaen myönteisessä hengessä. Samalla sopimus alleviivaa Metecno Oy:n asemaa Suomen johtavana räätälöityjen CNC-koneiden kokonaistoimittajana”, kommentoi Metecno Oy:n toimitusjohtaja Matti Metsähonkala.

”Metecno on Posivalle uusi mielenkiintoinen toimittaja, joka vakuutti Posivan neuvotteluissa koneistusosaamisellaan. Sopimusneuvottelut etenivät hyvässä yhteishengessä. Samaa odotamme myös projektilta”, kertoo Posiva Oy:n hankintapäällikkö Jussi Näveri.

Robotisoitu koneistusasema valmistuu vuoden 2022 lopulla, jolloin se asennetaan heti käyttöön.

Lisätiedot:

Matti Metsähonkala, toimitusjohtaja
020 741 6210
matti.metsahonkala@metecno.fi


Ketjupussipakkauskoneen tuoteoikeudet Metecno Oy:lle

Uutinen 04.09.2020

Lue lisää


Pakkauskone.

Pitkään teollisuuden pakkauskoneita valmistanut ja myynyt Jujoma Oy:n toimitusjohtaja Juhani Ikonen on päättänyt siirtyä eläkkeelle ja samassa yhteydessä myydä suunnittelemansa ketjupussipakkauskoneen tuoteoikeudet Metecno Oy:lle. Sopimuksen mukaisesti Metecno Oy valmistaa, myy ja vastaa ketjupussipakkauskoneen tuotekehityksestä jatkossa Suomessa.

Ketjupussipakkauskoneen juuret juontavat 2000-luvun alkupuolelle, jolloin Juhani myi konetta Kepakko-nimellä. Useat messut ja ulkomaatkin tulivat tutuiksi pakkauskonetta tarvitsevia tavatessa. Jujoma Oy:n palvelutarjontaan kuului pitkään myös monet muut tuotteet, mutta lopulta syntyi päätös keskittää yrityksen voimavarat vain ketjupussipakkauskoneeseen vuonna 2012. Pitkän kehitystyön tuloksena vuonna 2009 lanseerattu pakkausratkaisu on löytänyt hyvän jalansijan pakkausmarkkinoilta ja tarve ratkaisun valmistukselle on kasvava.

”Kone itsessään on yksinkertainen, huoliteltu ja tehokas, mutta kuten kaikki muutkin laitteet, sitä pitää oppia käyttämään, säätämään ja huoltamaan. Vaikka luovunkin itse tuotteesta, jatkan vielä koneiden käyttö-, huolto- ja varaosapalvelua”, tuumii Juhani. ”Tai no, taitaa Metecno pian saada nekin hommat”, lisää hän nauraen.

”Juhani on suunnitellut hienon koneen, jota on innostavaa lähteä edelleen kehittämään”, lisää Matti Metsähonkala. ”Kun hän katsoi meidän olevan sellainen yritys, jolle voisi luovuttaa elämäntyönsä jatkon, ei tarjotusta kunniasta voinut tietenkään kieltäytyä. Olemme jo viimeisimpään koneeseen tehneet muutamia parannuksia ja yrityksemme periaatteiden mukaisesti emme tyydy niihin, vaan jatkamme kehitystyötä jokaisen esiin nousevan tarpeen pohjalta. Noin 40 myytyä konetta kertoo määränä siitä, että kone on ratkaisuna tarpeellinen ja kiinnostava.”

Tiedustelut pakkauskoneesta

Matti Metsähonkala, toimitusjohtaja
020 741 6210
matti.metsahonkala@metecno.fi


Metecno Oy ja Convergent Information Technologies GmbH yhteistyöhön AUTOMAPPPS-ohjelmistolla

Uutinen 18.05.2020

Lue lisääAUTOMAPPPS on robottien ohjelmointiin suunniteltu ohjelmistoperhe, joka tarjoaa edistyneitä keinoja muun muassa robottien etäohjelmointiin ja reaktiiviseen robottiohjelmointiin kuten bin-picking:iin. AUTOMAPPPS mahdollistaa aiempaa nopeamman, helpomman ja jopa täysin automatisoidun ulkoisia antureita hyödyntävän robottiohjelmoinnin, mikä hyödyttää yrityksiä monin tavoin.

Ohjelmisto tukee yli 15:n robottivalmistajan tuotteita ja sen sovellusmahdollisuudet eri työprosesseissa ovat hyvin laajat: muun muassa maalaus/jauhemaalaus, hionta, kiillotus, muu pintakäsittely, merkkaus, puhdistus, korkeapainepesu, purseenpoisto, tarkastus, laadunvalvonta, työkappaleiden 3D-mittaus, bin-picking ja pick-and-place ovat prosesseja, joiden optimointiin AUTOMAPPPS on erinomainen työkalu.

Metecno Oy käyttää jatkossa AUTOMAPPPS-ohjelmistoa osana teollisuusautomaatio-, robotiikka- ja erikoiskoneratkaisujaan, sillä se mahdollistaa entistä korkealaatuisemmat ja kustannustehokkaammat lopputulokset asiakkaille. Convergent Information Technologies GmbH:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä Metecno Oy toimii myös AUTOMAPPPS-tuotteen ja siihen liittyvien palveluiden, kuten ohjelmointi-, koulutus- ja käyttöönottopalveluiden, virallisena jälleenmyyjänä Suomessa.

Sopimus vankistaa Metecno Oy:n asemaa laadukkaana palveluntarjoajana robotiikan uusimpien sovellusten parissa/integraattorina. Ennen kaikkea sopimus parantaa Metecno Oy:n edellytyksiä auttaa yrityksiä tehostamaan tuotantoaan laajasti robotiikan keinoin.

Lue lisää AUTOMAPPPS-ohjelmistosta: http://convergent-it.com/


Metecno Oy ensiesittelee Konepaja 2020 -messuilla uudet innovaationsa

Tapahtuma 17.03.2020

Lue lisää


Metecno Oy Konepaja 2020 -messuilla.
Osallistumme Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pidettäville Konepaja 2020 -messuille 17.-19.3.2020. Tapahtuman teemoina ovat kehittyneimmät koneet, moderni konepaja ja rohkeat investoinnit. Tuoteryhmien keskiössä messuilla ovat Metecno Oy:n tyypilliset vahvuusalueet kuten työstökoneet, automaatio ja robotiikka.

Ensiesittelemme osastollamme E 511 kaksi kiehtovaa laitetta. MeteMAN PCS 5-700 cobottiasema Omronin yhteistyörobotilla ja sähköinen nivelpuomikevennin, MeteMAN NPK 30-1600, ovat moderneja ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Rekisteröidy kävijäksi oheisesta linkistä ja tule tutustumaan teollisuuden erikoiskonevalmistajan uusimpiin ratkaisuihin! Rekisteröidy tästä

Lisätietoja

Matti Metsähonkala, toimitusjohtaja
020 741 6210
matti.metsahonkala@metecno.fi


Omronin yhteistyörobotit jatkossa Metecnolta

Uutinen 02.03.2020

Lue lisää


Omronin yhteistyörobotit Metecnolta.
Metecno Oy ja Omron Electronics Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyörobottien toimittamisesta teollisuuteen osana tehokkaita, turvallisia kone- ja automaatioratkaisuja. Yhteistyöroboteilla on paljon potentiaalia tehostaa ja ketteröittää erikokoisten yritysten tuotantoa. Omronin TM-sarja tarjoaa entistä parempia ominaisuuksia robotiikan hyödyntämiseksi yrityksissä. Metecno Oy on sopimuksen myötä Pirkanmaan ja Satakunnan alueella yksi harvoista konevalmistajista, joka integroi Omronin laadukkaat cobotit osaksi yritysten tuotantoympäristöä.

Lisätietoja

Matti Metsähonkala, toimitusjohtaja
020 741 6210
matti.metsahonkala@metecno.fi


Metecno Oy toimittaa Konecranesille robottisolun

Uutinen 05.12.2019

Lue lisää


Robottisolu sopimus.
Metecno Oy ja Konecranes, maailman johtava nostolaitteiden valmistaja, ovat tehneet sopimuksen robottisolun kokonaistoimituksesta yhtiön Hämeenlinnan tuotantotehtaalle. Robottisolu sisältää kaksi robottia, kaksi konenäköjärjestelmää sekä puristimen ja laakerimakasiinin eli kaksi MeteMAN®-erikoiskonetta.

MetePRE®-esisuunnittelu robottisolusta on jo valmistunut ja solun varsinainen suunnittelu käynnistynyt. Projektin arvioitu valmistuminen on syksyllä 2020.

Sopimus vahvistaa Metecno Oy:n tavoitetta ja asiantuntijuutta toimia teollisuuden erikoiskonevalmistajana vaativissa projekteissa.

Lisätietoja

Mikko Similä, projektipäällikkö
020 741 6213
mikko.simila@metecno.fi

Esisuunnittelu – teollisuuden kone- ja automaatioratkaisun kivijalka

Blogi 01.11.2019

Lue lisää

Esisuunnittelu on keskeinen osa koneenrakennuksen ja automaatioratkaisun suunnitteluprosessia. Esisuunnittelun päätavoite on tuottaa luotettava, laadukas ehdotus asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi ja yrityksen tuottavuuden parantamiseksi. Ennen kuin itse konetta, kokoonpanoa tai tuotantosolua lähdetään suunnittelemaan, on tärkeää kartoittaa investoinnin kannattavuus ja sen toteuttamisvaihtoehdot. Etukäteen huolella mietitty kokonaisratkaisu ehkäisee tavanomaisen projektin aikana syntyvät muutostarpeet, jotka toteutuessaan merkitsevät myös huomattavia lisäkustannuksia.

Erillinen esisuunnittelu on yhä kysytympi palvelu, koska se koituu asiakkaan hyödyksi. Mikäli yrityksen tarjouspyyntöön vastataan vain karkeilla teknisillä tiedoilla ja haarukoidulla budjetilla, päähuomio kiinnittyy usein investoinnin toteutuksen kokonaiskustannukseen. Kokonaiskustannus ei kuitenkaan kerro, mitä asiakas saa konkreettisesti ja miten hän hyötyy investoinnista. Nopealla aikataululla tehty ylimalkainen tarjous saattaa ohjata sekä asiakkaan että palveluntarjoajan ajatuksia suunnitelman toteutuksesta väärille urille.

Laadukas esisuunnittelu antaa paljon tietoa ja herättää luottamusta 

MetePRE - laadukas esisuunnittelu.Tästä syystä kannattaa harkita erillistä esisuunnittelua, jossa investoinnin epävarmuustekijät minimoidaan, ja päähuomio on ratkaisun teknisessä toteutuksessa ja siitä saatavissa hyödyissä. Esimerkiksi meidän oma MetePRE®-esisuunnittelu on työkalu, jonka hankkiessaan yritys pystyy muodostamaan vahvan, perustellun käsityksen siitä, onko projektin toteuttaminen tai mahdollisesti siitä luopuminen yrityksen etujen mukaista.

Joskus jo esisuunnitteluvaiheessa huomataan, että ratkaisulta toivottuja ominaisuuksia ei voida käytännössä toteuttaa halutun budjetin puitteissa. Tällöin investoinnin lykkääminen tai sen suunnittelu uudelta pohjalta on aiheellista. Toisaalta, esisuunnittelu useimmiten vahvistaa ennakkokäsityksiä ja tuo varmuutta investointiprojektin käynnistämiseen. Laadukas esisuunnittelu, joka tarjoaa tarkat tekniset tiedot ja kiinteän budjetin investoinnille, vaatii aikaa, mutta antaa vastineeksi yritykselle sitä eniten hyödyttävät tiedot.

Esisuunnittelulla pystytään vastaamaan käyttäjävaatimuksiin ja asiakkaan muihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Muun muassa koneen pääominaisuudet ja tarvittaessa erittely jonkin ominaisuuden toteuttamiskustannuksista, rajapintatiedot, viimeistelty layout-kuva ratkaisusta ja esimerkiksi kappaleen tahtiaika tuotannon tehokkuuden laskemiseksi ovat tyypillisiä, täsmällisiä esisuunnittelun tuottamia tietoja.

Esisuunnittelu merkitsee konkretiaa

Käytännössä 3D-mallinnus on tärkeä apuväline laadukkaan esisuunnittelun tekemisessä. Se konkretisoi suunnittelijan ajattelua ja asiakas näkee kaipaamansa ratkaisun omin silmin. Alustavat, seikkaperäiset keskustelut asiakkaan kanssa ovat myös tärkeässä roolissa ohjaten suunnittelua oikeaan suuntaan: mitä yritys tarvitsee, millaisessa tuotantoympäristössä kone toimii, minkälaisia optioita automaatiolta odotetaan tulevaisuudessa tai minkälaista takaisinmaksuaikaa investoinnilta kaivataan. Tarpeen vaatiessa esisuunnittelun aikana rakennetaan laite, jolla voidaan testata suunniteltua ratkaisua.

Eritellyt laskelmat komponenttien ja työn kustannuksista täydentävät esisuunnittelua ja mahdollistavat eri vaihtoehtojen vertailun. Esisuunnittelun tuloksena syntyvä tarjous asiakkaalle, tarkalla toimitusajalla ja kiinteällä hinnalla, antaa myös perspektiiviä tarkastella kilpailevia tarjouksia B ja C kriittisemmin. Onko niissä huomioitu palveluntarjoaja A:n esisuunnittelussa tekemät havainnot, millaisella kustannustasolla ja minkälaisin varauksin?

Yritykselle investoinnin toteutuspäätöksen tueksi esisuunnittelu on omiaan. Se on myös yksi tapa arvioida palveluntarjoajaa – miten suunnitteluprosessia on viety eteenpäin ja täyttääkö lopputulos asetetut laatukriteerit. Hyvin tehty esisuunnittelu antaa vahvan viitteen siitä, että palveluntarjoaja kykenee tarjoamaan ratkaisulle myös laadukkaan toteutuksen.


Metecno Oy:n uudet kotisivut

Uutinen 10.10.2019

Lue lisää

Tervetuloa tutustumaan Metecno Oy:n uusituille kotisivuille! Halusimme nyt hieman isommin päivittää kotisivujamme, jotta kaikille tulisi selväksi, mitä Metecno Oy on yrityksenä ja mitä kaikkea palvelutarjontamme pitää sisällään. Tietenkin pian avattava uusi toimitilamme antoi luontevan syyn uudistua digitaalisesti samalla kertaa.

Uusina asioina haluamme nostaa esille etenkin yrityksemme tarinan, mission, vision ja arvot. Ajatuksen tasolla ja yrityksen sisällä nämä teemat ovat olleet selviä, mutta julkistuksen myötä nykyiset ja tulevat asiakkaamme toivottavasti tuntevat meidät entistä paremmin.

Referenssitarinat ovat toinen selkeä uutuus, jonka haluamme jakaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme sivujemme kautta. Joskus hyvät yhteistyöprojektit eivät välity vain videoiden ja teknisten innovaatioiden, vaan enemmän prosessien kautta. Päästämme referenssitarinoissa asiakkaamme ääneen ja heidän näkemyksensä kenties kertovat enemmän kuin mitä voimme itse kertoa.

Myös tämä Ajankohtaista-osio on jotain, mitä entisillä kotisivuillamme ei ollut. Toki tulemme jakamaan sisältöä toiminnastamme sosiaalisen median kanavissa kuten ennenkin, mutta kaikkien uusimpien uutisten ja kirjoitusten löytyminen samasta paikasta on varmasti joillekin mieluisa palvelu.

Yrityksenä pyrimme olemaan avoin ja luotettava toimija, jonka toiminta kestää tarkemmankin tarkastelun. Kotisivujen uudistuksella pyrimme viestimään tarkemmin vahvaa haluamme suunnitella ja rakentaa erilaisia erikoiskoneita. Vielä kerran tervetuloa ja toivottavasti viihdyt sivuillamme hyvin!

Metecnon messuosasto AE-tapahtumassa 2019.